RODO

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI – RODO

 

Administratorem danych osobowych jest Sala Zabaw „Radosna Polana z siedzibą: Al. M. Kopernika 12 w Nowym Targu. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: radosnapolana@outlook.com, telefonicznie pod numerem 602495875 lub pisemnie na adres: Al. M. Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ.

Treści marketingowe mogą być dostarczane w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o ofertach i dostępnych promocjach.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Klientom przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Sale Zabaw „Radosna Polana” danych osobowych:

– prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;

– prawo do sprostowania danych;

– prawo do usunięcia danych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

 

REGULAMIN SALI ZABAW „RADOSNA POLANA”

 

1. Sala zabaw czynna jest od poniedziałku do niedzieli od 10.00 – 20.00. Obiekt jest monitorowany, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

2. Sala zabaw jest płatna. Koszt pobytu na terenie sali zabaw określony jest w cenniku.

3. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. Karnet jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.

4. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 1 do 12 roku życia. Dzieci poniżej 1 roku życia wchodzą na salę zabaw za 1 zł

5. Dzieci przebywają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów i pod ich stałym nadzorem. Dzieci korzystające z atrakcji w Sali zabaw muszą stosować się do wskazówek Personelu.

Personel Sali Zabaw „Radosna Polana” zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w przypadku jego agresywnego zachowania stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników Sali Zabaw „Radosna Polana”.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zabaw zdjąć obuwie. Wejście na plac możliwe jest tylko z skarpetkach. Spowodowane jest to zachowaniem czystości na sali.

7. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na sali zabaw, jednak zabrania się osobom dorosłym korzystać z takich elementów konstrukcji zabawowej jak: zjeżdżalnie, trampoliny, ruchome kładki i wiszące przeszkody. Na konstrukcje zabawowe mogą wchodzić tylko Dzieci oraz Personel Sali zabaw.

8. Dzieci zobowiązane są do zdjęcia obuwia przed wejściem na salę zabaw. Istnieje możliwość zmiany obuwia na lekkie, domowe obuwie.

9. Wszyscy korzystający z sali zabaw zobowiązani są do zdjęcia łańcuszków, wisiorków, kolczyków oraz innych rzeczy mogących stanowić niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników zabawy.

10. Z urządzeń sali zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący salę zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sali zabaw.

11. W przypadku doznania podczas korzystania z sali zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze sali zabaw.

12. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z sali zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

13. Prosimy nie pozostawiać rzeczy osobistych bez opieki. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali zabaw, prowadzący nie odpowiada.

14. Obsługa sali zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia kolejnego dziecka na salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na placu, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.

Ze względów sanitarnych Personel Sali zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom o widocznych oznakach chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel może wyprosić z Sali zabaw osoby/ dzieci , których oznaki choroby zostaną zauważone dopiero po wejściu do Sali zabaw.

15. Zabrania się wnoszenia własnych słodyczy i picia.

Personel nie odpowiada za skutki wynikające ze spożywania artykułów spożywczych wniesionych przez dzieci lub opiekunów na teren sali zabaw „Radosna Polana”. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów na konstrukcję zabawową i trampoliny. Konsumpcja możliwa jest tylko przy stolikach.

16. W Sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także wprowadzenia zwierząt.

17. Na sali zabaw zabrania się:

– wspinania po zewnętrznych ścianach i siatkach konstrukcji zabawowej

– wspinania po wewnętrznych ścianach konstrukcji, szczególnie z uwzględnieniem terenu wokół basenu z piłeczkami

– biegania,

– skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,

– korzystania z trampolin więcej niż jedno dziecko,

– wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją

– niszczenia konstrukcji, zabawek i elementów wystroju

– popychania innych dzieci

– wnoszenia na konstrukcję i na trampoliny zabawek

– jedzenia, żucia gum i picia podczas zabawy – grozi zadławieniem

– wnoszenia na teren sali zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu.

18. Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i godzin otwarcia sali zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

19. Wszelkie nieprawidłowości oraz wątpliwości prosimy zgłaszać obsłudze sali podczas wizyty na sali.

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

1. Rezerwacja przyjęcia będzie ważna od momentu wpłacenia zadatku.

2. Zadatek musi być wpłacony w dniu rezerwacji przyjęcia.

3. Minimalna liczba dzieci to 6, w przypadku mniejszej ilości opłata wynosi tak jak za 6 dzieci.

4. W przypadku przyjęcia bez poczęstunku opłata pobierana jest za faktyczną liczbę dzieci, która pojawiła się na urodzinach.

5. W przypadku przyjęcia z poczęstunkiem dla dzieci, opłata naliczana jest za zadeklarowaną liczbę dzieci.

6. Ostateczna liczba gości musi być podana 1 dzień przed planowanym przyjęciem.

7. Zmiana terminu przyjęcia możliwa jest do 3 dni przed przyjęciem.

8. Czas trwania przyjęcia to 2,5h z możliwością przedłużenia za dodatkową opłatą.

9. Rezygnacja z przyjęcia bez kosztów jest możliwa do 7 dni od daty przyjęcia. Po upływie 7 dni –50% zaliczki przepada na Sali zabaw „RADOSNA POLANA”.

10. Zabrania się wnoszenia własnych kaw, herbat, termosów, czajników, napojów alkoholowych oraz gorących posiłków.

11. Zabrania się wnoszenia napojów na urodziny. W każdym pakiecie są napoje wliczone w cenę pakietu, w przypadku gdy napoje się skończą można zakupić w Sali zabaw. Zakaz wnoszenia na urodziny własnych balonów i dekoracji. W dniu rezerwacji dodatkowe dekoracje można zamówić w Sali zabaw „RADOSNA POLANA”.

12. Rodzice jubilata oraz zaproszeni goście wchodzą na salę najwcześniej 15 min przed i opuszczają salę najpóźniej 15 min po zakończeniu imprezy. Istnieje możliwość przedłużenia urodzin według obowiązującego cennika.

13. Dzieci, RODZICE/OPIEKUNOWIE oraz inni Goście zobowiązani są do zdjęcia lub zmienienia obuwia

14. W Sali zabaw „RADOSNA POLANA” obowiązuje ZAKAZ chodzenia boso. Dzieci oraz dorośli zobowiązani są chodzenia w skarpetkach.